Certificado OEA – Operador Económico Autorizado

¿Por qué ser OEA – Operador Económico Autorizado?

 • Ventajas competitivas del Operador Económico Autorizado:
  • Les grans empreses importadores i exportadores escolliran proveïdors de confiança (proveïdors segurs).
  • Millores indirectes o reconeixement internacional de la figura en les seves relacions comercials.
 • Avantatges de l’organització
  • Establir de forma clara una metodologia de treball.
  • Facilitar la millora de l’eficiència i eficàcia. Ens permet rebaixar costos , i per tant ser més competitius.
 • Avantatges Duaneres
  • Menys quantitat de controls físics documentals.
  • Prioritat en els controls.
  • Possibilitat d’elegir el lloc de la inspecció (inclòs el despatx centralitzat nacional).
  • Més facilitat per acollir-se a procediments duaners simplificats.
  • Declaracions sumàries d’entrada o sortida amb dades reduïdes.

Método para lograr el certificado OEA

La implantación y tramitación del certificado OEA para ser Operador Economico AutorizadoOEA implica:

 • Análisis inicial. Queremos adaptar los requisitos de Operador Económico Autorizado a la gestión de la empresa.
 • Redacción de la documentación que requiere ser Operador Económico Autorizado así como distribuimos la documentación del Sistema OEA.
 • Cuestionario Operador Económico Autorizado. Ayudamos a rellenar el cuestionario para ser Operador Económico Autorizado y a tramitar los anexos documentales a presentar en la solicitud de Operador Económico Autorizado a la Aduana.
 • Implantación requisitos Operador Económico Autorizado. Le ayudamos a implantar los diferentes requisitos para ser Operador Económico Autorizado, con nosotros siempre encontrará apoyo.
 • Auditoria interna y AEAT para ser Operador Económico Autorizado. Realizamos una auditoria interna para verificar la implantación de los requisitos de Operador Económico Autorizado y le acompañamos en las auditorias que realiza la Aduana (AEAT). Así le aseguramos el 100 % de éxito para ser Operador Económico Autorizado.

La Agencia Tributaria revisa periódicamente el cumplimiento de los requisitos de Operador Económico Autorizado. Con nuestra consultoria OEA le podemos ayudar a cumplirlo con el Outsourcing Operador Económico Autorizado.

Help-Desk
Ir a la barra de herramientas